Aute de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia estimant la prescripció d’acció. Inici del còmput a partir de la data en que es van materialitzar els perjudicis

COVID-19- Llei 1/2021, del 28 de gener, de modificació de la Llei 16/2020, del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2

COVID-19- Llei 16/2020, del 4 de desembre, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2

La Llei 16/2020 de mesures excepcionals i urgents entra en vigor l’1 de gener del 2021 fins que Govern declari, per decret

Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Galeria
Pàgines

Available Pages

Categories

Archives by Subject:

Monthly