COVID-19- Decret del 13-5-2020 de mesures excepcionals addicionals d’obertura d’algunes activitats comercials en la fase 3

L’aplanament de la corba de contagis durant les diferents fases d’obertura de certes activitats comercials, ha permès al Govern, continuar avançant en l’obertura de noves activitats econòmiques en una tercera fase, d’acord amb el que es disposa en el Decret 13-05-2020, publicat en el BOPA núm. 67 de 15-05-2020.

COVID-19- Reglament d’ajut econòmic als propietaris de locals comercials i habitatges de lloguer

Mitjançant la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia SARS-CoV-2, es van establir diverses reduccions en la renda dels arrendaments dels habitatges i dels locals per a negocis.

COVID-19 – Obertura al públic del nostre despatx d’advocats

En compliment del Decret del 30 d’abril del 2020 d’obertura d’algunes activitats, i havent adoptat les mesures organitzatives de protecció i seguretat, us informem que a partir del 11 de maig del 2020 el nostre despatx estarà obert de cara la públic, no obstant s’hauran de respectar les mesures sanitàries següents:

COVID-19- Decret del 30-4-2020 de mesures excepcionals addicionals d’obertura d’algunes activitats comercials

L’avaluació de la situació epidemiològica al Principat d’Andorra ha permès l’obertura per fases d’unes quantes activitats per tal que puguin ser ateses algunes de les necessitats de la població de conformitat amb el que preveu la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2.

COVID-19- Noves mesures excepcionals per l’entrenament d’alt rendiment i d’esport professional

Per avís de 30 d’abril del 2020, el Govern informa sobre les mesures excepcionals per dur a terme la pràctica d’esport professional i l’entrenament dels esportistes d’alt rendiment següents:

COVID-19 – Llei 5/2020 de noves mesures excepcionals i urgents

La Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, publicada al BOPA avui, ha entrat en vigor.

Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Galeria
Pàgines

Available Pages

Categories

Archives by Subject:

Monthly

Archives by Month: