COVID-19- Decret del 9-6-2020 de declaració parcial de la fi de la situació d’emergència sanitària

El Decret 9-6-2020, acorda la declaració parcial de la fi de la situació de l’emergència sanitària, que comporta l’acabament d’algunes de les mesures adoptades per les lleis 5/2020 del 18 d’abril

COVID-19 – Llei 7/2020, del 25 de maig, de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa

La Llei 3/2020 modificada posteriorment per la Llei 5/2020, va establir la suspensió general dels terminis processals i per la tramitació de tota classe de procediments i expedients prop de l’administració.

Covid-19 – Decret de desenvolupament de mesures en matèries laboral i de seguretat social

El Decret del 27-5-2020 de desenvolupament de mesures en matèria laboral i mesures en matèria de seguretat social de la Llei 5/2020 publicat en el BOPA de 29 de maig de 2020, entrà en vigor el mateix dia de la seva publicació, per tal de desplegar normativament les disposicions de la Llei 5/2020 en aquestes matèries.

COVID-19- Decret del 27-05-2020 de mesures excepcionals addicionals d’obertura d’altres activitats comercials en la fase 3

Vist que s’han assolit satisfactòriament els objectius de la fase 3 de reactivació de l’activitat econòmica, el Govern ha aprovat el nou Decret 27-05-2020, que deroga l’anterior Decret 13-05-2020, i afegeix a les activitats autoritzades a obrir en la fase 3, noves activitats econòmiques que podran obrir a partir del 1 de juny del 2020.

COVID-19- Decret 27-5-2020 de mesures excepcionals addicionals de reobertura al públic de la restauració

El nou Decret 27-05-2020 determina la reobertura al públic dels establiments de restauració amb independència de la seva tipologia, categoria o capacitat, permet les reunions de fins a un màxim de 10 persones per taula i regula les mesures necessàries de prevenció i higiene que cal adoptar.

COVID-19- Decret del 27-5-2020 de modificació del Decret del 13-5-2020

El Decret del 27-5-2020 modifica el Decret del 13-5-2020 d’aprovació del Reglament que regula l’ajut econòmic ocasional destinat als propietaris de locals comercials i habitatges que han vist reduïts substancialment els ingressos de la unitat familiar.

Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Galeria
Pàgines

Available Pages

Categories

Archives by Subject:

Monthly

Archives by Month: